En tant på 70 höstar

Idag på kvinnodagen tänker jag på oss äldre kvinnor.

Tänk vad fördomar det finns.

Hur blir jag bemött av myndigheter och företag.

Hur blir jag bemött av männen i min omgivning

Hur blir jag bemött av mina medsystrar

Hur blir jag bemött av yngre kvinnor och män.

Som överallt annars finns det flera undantag men.

Ett besök i telebutiken där jag redan vid entrén möts av missförståndet att jag inte kan något om deras produkter än mindre hantera dem.

Fördom om mina behov av kapaciteten i Smartphonen. Inte nog med det. Man vet exakt vad jag behöver. Här är det oftast en ung man som vet.

I andra offentliga sammanhang kan det kännas som tanten inte är att räkna med.

Männen verkar ibland känna sig störda av kvinnans kompetens och erfarenheter.

Gruppen som jag tillhör70+ tant

Vi tillhör gruppen som genomgår ett paradigmskifte. Där finns moderna yrkeskvinnor men också damer som lever kvar i gårdagens generation där mannen har ansvar för alla viktiga ärende. Där marktjänsten tar stor plats med många måsten.

Risken finns att utvecklingen för kvinnor försenas av just de damer som med stor kraft försöker bibehålla sin status. Rädslan och fördomar mot förändring är den största boven.