Jag slutar aldrig att imponeras

Vilken kraft och kreativitet, vilka minnen och erfarenheter som finns i mina klasskamrater. All denna förmåga bara exploderar i mötet med folkhögskolans lärare.

Man blir som man blir bemött.