Det är vägen som är resan värdVid alla årstider och i alla väder har vi en väg att vandra på.

På den vägen finns oändligt att erfara. Det är i betraktarens ögon skönheten och äventyret finns också på en liten väg på östra Öland